09912053395

فلزات › مس

برند

مرتب سازی براساس:
ارزان‌ترینگران‌ترین
زانو 90 درجه مسی تیپ K

زانو 90 درجه مسی تیپ K

YEGANEH
17,500 تومان
زانو 45 درجه مسی تیپ K

زانو 45 درجه مسی تیپ K

YEGANEH
17,500 تومان
بوشن مسی تیپ L

بوشن مسی تیپ L

YEGANEH
10,000 تومان
بوشن مسی تیپ K

بوشن مسی تیپ K

YEGANEH
13,000 تومان
سه راه مسی تیپ K

سه راه مسی تیپ K

YEGANEH
23,000 تومان
 یو مسی تیپ K

یو مسی تیپ K

YEGANEH
26,000 تومان
زانو 90 درجه مسی

زانو 90 درجه مسی

VISTAMEHR
6,500 تومان
زانو 45 درجه مسی

زانو 45 درجه مسی

VISTAMEHR
9,000 تومان
بوشن مسی

بوشن مسی

VISTAMEHR
5,500 تومان
سه راه مسی

سه راه مسی

VISTAMEHR
6,500 تومان
یو مسی

یو مسی

VISTAMEHR
14,500 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "1/4

VISTAMEHR
7,500 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "3/8

VISTAMEHR
8,000 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "1/2

VISTAMEHR
9,000 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "5/8

VISTAMEHR
11,000 تومان
تبدیل مسی 3/4

تبدیل مسی 3/4"

VISTAMEHR
13,500 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "7/8

VISTAMEHR
23,500 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "1/8-1

VISTAMEHR
43,500 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "3/8-1

VISTAMEHR
60,000 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "5/8-1

VISTAMEHR
102,000 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "1/8-2

VISTAMEHR
188,000 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "5/8-2

VISTAMEHR
252,500 تومان
تبدیل مسی

تبدیل مسی "1/8-3

VISTAMEHR
462,000 تومان
لوله مسی 50 متری
لوله مسی 15 متری
لوله مسی 30 متری
لوله مسی 50 متری
یو تراپ مسی تیپ L

یو تراپ مسی تیپ L

YEGANEH
70,000 تومان