09912053395

دستگاه ها › سنجنده ها

برند

مرتب سازی براساس:
ارزان‌ترینگران‌ترین
ساعت گیج R610 ( قرمز )

ساعت گیج R610 ( قرمز )

PM
1,180,000 تومان
ساعت گیج R310 ( آبی )

ساعت گیج R310 ( آبی )

PM
1,180,000 تومان
گیج VMG-2-R410a-B

گیج VMG-2-R410a-B

VALUE
1,317,000 تومان
گیج وکیوم VMV-1

گیج وکیوم VMV-1

VALUE
4,407,000 تومان
گیج وکیوم VG1300

گیج وکیوم VG1300

PM
3,620,000 تومان
ساعت گیج 68mm HP ( قرمز )
ساعت گیج 80mm HP ( قرمز )
ساعت گیج 80mm LP ( آبی )

ساعت گیج 80mm LP ( آبی )

VALUE
316,000 تومان
بدنه گیج 2-way-block

بدنه گیج 2-way-block

PM
735,000 تومان
ساعت گیج 68mm LP ( آبی )

ساعت گیج 68mm LP ( آبی )

VALUE
263,000 تومان
گیج قرمز VMG-1-S-H

گیج قرمز VMG-1-S-H

VALUE
452,000 تومان
گیج دیجیتال 266P-L

گیج دیجیتال 266P-L

PM
1,585,000 تومان
گیج تلقی VMG-2-R410a-B-02

گیج تلقی VMG-2-R410a-B-02

VALUE
1,197,000 تومان
گیج آبی VMG-1-S-L

گیج آبی VMG-1-S-L

VALUE
550,000 تومان
گیج 536G

گیج 536G

PM
1,355,000 تومان
گیج 266P-H ( قرمز )

گیج 266P-H ( قرمز )

PM
1,585,000   1,458,200 تومان
ساعت گیج  RG500

ساعت گیج RG500

WESTRON
150,000 تومان
ساعت گیج VG-80mm ( مشکی )
ساعت گیج RG2470L-80mm ( آبی )
ساعت گیج RG2470H-80mm ( قرمز )
ساعت گیج RG2440L ( آبی )
ساعت گیج RG2440H ( قرمز )
Cfm سنج VMA-1

Cfm سنج VMA-1

VALUE
1,305,000 تومان
ترازو  VRS-50I-01

ترازو VRS-50I-01

VALUE
3,785,000 تومان
ترازو  VES-50B

ترازو VES-50B

VALUE
3,955,000 تومان
نشت یاب VML-1

نشت یاب VML-1

VALUE
3,750,000 تومان
گیج تکی دیجیتال VRM-1-0101i
گیج تکی VRM-1-B-0404L

گیج تکی VRM-1-B-0404L

VALUE
666,000 تومان
گیج VRM2-B-0401

گیج VRM2-B-0401

VALUE
1,960,000 تومان
گیج VRM2-0101i

گیج VRM2-0101i

VALUE
5,565,000 تومان
گیج VMG-2-R410A-02

گیج VMG-2-R410A-02

VALUE
1,740,000 تومان
گیج VMG-2-R134a

گیج VMG-2-R134a

VALUE
1,778,000 تومان
گیج VMG-2-R22-B

گیج VMG-2-R22-B

VALUE
1,525,000 تومان
گیج Pm / 360G-2470-2way

گیج Pm / 360G-2470-2way

PM
2,340,000 تومان
گیج ۵ طرفه

گیج ۵ طرفه

PM
3,205,000 تومان
گیج دیجیتال چهار طرفه
گیج 410 RG

گیج 410 RG

PM
791,000 تومان
گیج 366 P-3

گیج 366 P-3

PM
340,000 تومان
گیج 160 - 410

گیج 160 - 410

PM
1,780,000 تومان
گیج شارژ گاز VMG-2-R22

گیج شارژ گاز VMG-2-R22

VALUE
1,550,000 تومان