09912053395

› تهویه

برند

مرتب سازی براساس:
ارزان‌ترینگران‌ترین
 پایه اسپیلت کولر گازی زمینی (عمده) ۱۶ بسته
پایه اسپیلت کولر گازی زمینی (چهار عدد)
داکت اسپیلت ۳۶۰۰۰

داکت اسپیلت ۳۶۰۰۰

QTECH
60,900,000 تومان
پایه کولر گازی ضخیم ۶۰ سانتی بال بلند
داکت اسپیلت ۱۸۰۰۰

داکت اسپیلت ۱۸۰۰۰

QTECH
32,810,000 تومان
داکت اسپیلت ۲۴۰۰۰

داکت اسپیلت ۲۴۰۰۰

QTECH
40,600,000 تومان
داکت اسپیلت ۳۰۰۰۰

داکت اسپیلت ۳۰۰۰۰

QTECH
43,730,000 تومان
داکت اسپیلت ۳۶۰۰۰

داکت اسپیلت ۳۶۰۰۰

QTECH
54,120,000 تومان
داکت اسپیلت ۳۶۰۰۰

داکت اسپیلت ۳۶۰۰۰

QTECH
52,554,000 تومان
داکت اسپیلت ۳۰۰۰۰

داکت اسپیلت ۳۰۰۰۰

QTECH
47,538,000 تومان
اسپیلت ایستاده ۵۰۰۰۰

اسپیلت ایستاده ۵۰۰۰۰

QTECH
71,140,000 تومان
اسپیلت ایستاده ۶۰۰۰۰

اسپیلت ایستاده ۶۰۰۰۰

QTECH
78,300,000 تومان
گاز Map

گاز Map

MISC
360,000 تومان
گاز 134 - ( 1 کیلویی )

گاز 134 - ( 1 کیلویی )

MISC
140,000 تومان
گاز 22  ( 1 کیلویی )

گاز 22 ( 1 کیلویی )

MISC
145,000 تومان
روغن وکیوم

روغن وکیوم

MISC
300,000 تومان
روغن  4GS - 68

روغن 4GS - 68

GULF
700,000 تومان
روغن 3GS - 32

روغن 3GS - 32

GULF
700,000 تومان
گاز 22  ( 3 کیلویی )

گاز 22 ( 3 کیلویی )

MISC
350,000 تومان
گاز 134  ( 3 کیلویی )

گاز 134 ( 3 کیلویی )

MISC
800,000 تومان
روغن  4GS - 4L

روغن 4GS - 4L

SUNISO
750,000 تومان
روغن  3GS - 4L

روغن 3GS - 4L

SUNISO
750,000 تومان
عایق لوله مسی (ضخامت
عایق لوله مسی (ضخامت
عایق لوله مسی (ضخامت
گاز 404 - ( 1 کیلویی )

گاز 404 - ( 1 کیلویی )

MISC
170,000 تومان
روغن  68SL

روغن 68SL

SUNISO
300,000 تومان
روغن  100SL

روغن 100SL

SUNISO
300,000 تومان
داکت اسپیلت ۴۲۰۰۰

داکت اسپیلت ۴۲۰۰۰

QTECH
56,620,000 تومان
داکت اسپیلت ۵۰۰۰۰

داکت اسپیلت ۵۰۰۰۰

QTECH
67,870,000 تومان
داکت اسپیلت ۴۲۰۰۰

داکت اسپیلت ۴۲۰۰۰

QTECH
62,600,000 تومان
داکت اسپیلت ۶۰۰۰۰

داکت اسپیلت ۶۰۰۰۰

QTECH
78,300,000 تومان
 خروجی برق تو کار FPO3.V2

خروجی برق تو کار FPO3.V2

FACTOR
590,000 تومان